Skrive for Primitive tider?

Primitive tider publiserer tekster i sjangrene vitenskapelig artikkel (inkludert debattartikkel), rapport og bokanmeldelse. Vitenskapelig artikkel vurderes av fagfelle, og er poenggivende i tellekantsystemet. Rapport og bokanmeldelse er kortere tekster som ikke vurderes av fagfelle. De ulike sjangrene og deres format er nærmere beskrevet i forfatterveiledningen. Her vil våre bidragsytere finne informasjon om format, referanser, illustrasjoner mm.

Frist forå sende inn bidrag til Primitive tider er 15. mars hvert år. Send oss gjerne en abstrakt (ca en halv side) i forkant dersom du har en idé til artikkel som du ønsker en vurdering på. I en abstrakt skal du redegjøre for problemstilling, valg av materialet, fremgangsmåte og kortfattet konklusjon.

I hvert nummer har vi vanligvis en temadel. Temaene og utfyllende informasjon publiseres på opcen acces-siden vår på UiO FRITT: https://journals.uio.no/index.php/PT 

Andre bidrag som ikke knytter seg til temadelen er også alltid velkomne.

Send ditt abstrakt eller manuskript til kontakt@primitive-tider.com 

God skriving!