Primitive Tider 2017 19. Årgang er nå sendt ut

 Tema for neste nummer er MAT

Vi oppfordrer til både å sende inn tema.artikler og øvrige bidrag

Velkommen til våre
hjemmesider!