Velkommen til våre hjemmesider!
               Primitive Tider 2016 18. Årgang er nå sendt ut

                              Tema for neste nummer er MAT

       Vi oppfordrer til både å sende inn tema.artikler og øvrige bidrag